Integritetspolicy


Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Dennis M AB, med organisationsnummer 556923–4999, nedan kallad "Fyndtema", "vi" eller "oss", är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. I den här policyn vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss när du besöker www.fyndtema.se, handlar hos oss, blir medlem, när du får marknadsföring från oss samt när du annars är i kontakt med oss.

Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill vända dig till oss för att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på Fyndtema – du når oss enklast på [email protected]. Vår postadress är Fyndtema c/o Dennis M AB, Box 48, 711 21 Lindesberg.

Sammanfattning: Hur behandlar vi dina uppgifter?

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Analysera hur vår hemsida används och visa dig våra anpassade erbjudanden på andra hemsidor eller sociala medier som du besöker. Det gör vi med hjälp av de analys- och marknadsföringstjänster som beskrivs i detalj nedan.
  • Kommunicera med dig om du kontaktar vår kundtjänst eller skriver till oss på våra sociala medier, t.ex. för att svara på dina frågor.
  • Administrera ditt köp när du handlar hos oss, genom att:
   • genomföra ditt köp,
   • kommunicera med dig i samband med köpet, t.ex. skicka orderbekräftelse,
   • hjälpa dig med eventuella kundserviceärenden,
   • fullgöra rättsliga förpliktelser såsom att lagra information av bokföringsskäl, och
   • identifiera avvikande köpbeteenden och förhindra missbruk av våra tjänster.
  • Administrera ditt konto om du valt att bli medlem, t.ex. för att du ska kunna utnyttja de funktioner som du ges tillgång till vid skapandet av ditt konto,
  • Skicka marknadsföring till dig via e-post, SMS och post, och
 • Administrera tävlingar och dela bilder på sociala kanaler och på vår hemsida.

Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

Vilka får tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Fyndtema. Dina personuppgifter kan dock delas utanför Fyndtema om det t.ex. är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig samt för att vi ska kunna ta hjälp av samarbetspartners med uppgifter som inte är vår kärnverksamhet.

 Här listar vi i detalj hur vi kan dela dina personuppgifter:


 • Om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att dela dina personuppgifter med det företag som hanterar vår kundtjänst. De personuppgifter som delas är de personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss i samband med köpet, såsom namn, adress, kontaktuppgifter, eventuellt personnummer och uppgifter om din order. Uppgifterna delas för att vi ska kunna upprätthålla en god kundservice gentemot dig.
  • Om du samtycker till det i samband med att du besöker vår hemsida, delar vi personuppgifter om dig med leverantörer vi använder för att visa dig anpassad marknadsföring på andra hemsidor och sociala medier (marknadsföringstjänster) samt för att analysera användningen av vår hemsida (analystjänster).
  • För att genomföra betalning när du handlar hos oss delar vi dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör som du väljer. Beroende på vilket betalningsalternativ du väljer kan det variera exakt vilka uppgifter som behandlas av betaltjänstleverantören samt hur dessa behandlas. Det framgår alltid i samband med ditt köp vilken betaltjänstleverantör som kommer behandla dina personuppgifter samt information om leverantörens behandling.
  • När du har genomfört ett köp hos oss delar vi dina personuppgifter med vår transportleverantör för att kunna leverera varorna till dig. Dina varor kan också komma att delas till transportleverantör om du returnerar en beställning. Detta gör vi för att säkerställa att transportören kan fullgöra leveransen och skicka information till dig om att din vara finns tillgänglig för uthämtning.
  • Om du har angett ditt personnummer i kassan för att kunna betala med kredit eller för att din adress ska hämtas automatiskt, så delar vi ditt personnummer med en leverantör som hjälper oss säkerställa att det personnummer som du har angett är korrekt. Detta gör vi på grund av vikten av att säkerställa din identitet.
  • Om du inte betalar i tid kan dina personuppgifter delas till inkassobolag, som självständigt behandlar dina personuppgifter för indrivning av fordran.
 • Vi delar dina personuppgifter för att kunna skicka marknadsföring med de tryckerier vi använder oss utav.

Fyndtema delar även dina personuppgifter med utvalda externa IT-leverantörer som vi använder oss av, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att leverantörerna ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot oss. I dessa fall behandlar IT-leverantörerna personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde. 

Om du vill ha mer information om exakt hur just dina personuppgifter delas, kan du alltid kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

Överför vi dina personuppgifter utanför EU/EES?

Vi och de aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vissa av våra IT-leverantörer behandlar dock dina personuppgifter utanför EU/EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har stöd för överföringen enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att överföringen kan grundas på EU-kommissionens beslut eller standardavtalsklausuler med kompletterande skyddsåtgärder.

Om du vill ha mer information om vad det innebär att dina personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES samt information om vilka länder som är aktuellt i ditt fall kan du alltid kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har flera rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter ovan. 


 • Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att återkalla hela eller delar av det samtycke som du har lämnat till oss


 • Rätt att invända

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål och profilering, såsom nyhetsbrev och anpassad marknadsföring. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning.


 • Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar dem och få en kopia av personuppgifterna.


 • Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av eventuella felaktiga personuppgifter som rör dig och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.


 • Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, t.ex. för att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för.


 • Rätt till begränsning

Du har också rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig.


 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss samt rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”). Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och om behandlingen sker automatiserat.

Du har alltid rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.


Detaljerad beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter

 Här beskriver vi mer detaljerat om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka uppgifter vi behandlar samt under hur lång tid vi behandlar dina personuppgifter. Observera att kolumnen nedan endast anger hur längre vi behandlar uppgifterna för det syfte som anges på samma rad. Samma uppgifter kan komma att sparas under en längre tid för ett annat syfte.

I tredje kolumnen kan du även läsa om vilken laglig grund vi har för att få behandla dina uppgifter lagligt i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 


När du besöker vår hemsida
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
Vi analyserar hur du använder vår hemsida i syfte att förbättra vår hemsida och våra produkter.

För att göra detta använder vi Googles analysverktyg Google Analytics och Hotjar. Dessa används för att kunna särskilja besökare och se mönster över hemsidans användning.
 • Krypterad IP-adress som vi på Fyndtema inte kan koppla samman med just dig.
 • Geografisk plats
 • Annan information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på, enhetsinformation och hur många gånger du besökt hemsidan
 
Ditt samtycke.

Vi inhämtar ditt samtycke för att analysera hur du använder vår hemsida i syfte att ge dig en bättre upplevelse.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera här browserprogrammet.
Vi använder uppgifterna i max i 38 månader efter ditt besök.
Om du är inloggad på ditt konto: För att varor som du har lagt i kundkorgen ska finnas kvar oavsett från vilken enhet som du besöker hemsidan.
Om du inte är inloggad på ditt konto sparas dina varor i kundkorgen med hjälp av cookies på samma enhet, utan att vi behöver behandla dina personuppgifter. Se vår Cookiepolicy.
Dina varor kopplas ihop med din e-postadress och ditt förnamn som tillhör ditt konto hos oss.
Intresseavvägning
Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig att köpa den vara eller de varor som du visat intresse för genom att lägga dem i kundkorgen.
Informationen finns kvar i högst sex dagar.

 

När du kommunicerar med oss
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
Kommunicera med dig, t.ex. via kundtjänst eller våra sociala medier.
 • Namn
 • De kontaktuppgifter du använder, t.ex. e-postadress, telefonnummer och/eller adress
 • Annan information du lämnar i samband med vår kontakt
Om du kommunicerar med oss i våra sociala medier (t.ex. vår Instagram) behandlar vi även information från din profil
Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig.
Om du kontaktar vår kundtjänst gallras dina personuppgifter inom sex månader.
På sociala medier finns dina kommentarer och vår kommunikation kvar tills du själv tar bort kommentarerna och/eller kommunikationen. Material som kan upplevas stötande tas bort tidigare än så.
Spela in ditt samtal till vår kundtjänst för att utbilda personal och kvalitetssäkra vårt arbete. Innan inspelningen informerar vi dig om att just ditt samtal kommer att spelas in.
Inspelningar av telefonsamtal med vår kundtjänst.
Intresseavvägning

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse av att följa upp och kvalitetssäkra vår kundtjänst.
Inspelningar raderas efter sex månader.

 

När du handlar hos oss
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
För att ingå avtal, leverera din beställning och i övrigt fullgöra vårt avtal med dig.
Vi behandlar bl.a. dina personuppgifter för att kunna meddela dig om att leveransen har skickats respektive levererats, samt för att du ska kunna följa din sändning under transportens gång.
 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer (om du valt SMS-avisering)
 • Ordernummer och kollinummer
 • Kundnummer
För att administrera din betalning:
 • Kortinformation, t.ex. delar av ditt kortnummer
 • Personnummer vid kredit
Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte genomföra ditt köp.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.
Uppgifterna behandlas från och med att du gjort ditt köp och ett år därefter.
För att hämta din adress automatiskt om du väljer att fylla i din e-postadress och postnummer.
 • E-postadress
 • Postnummer
 
Behandlingen görs med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att underlätta för dig som väljer att automatiskt hämta din adress.
Uppgifterna behandlas från att du väljer att uppgifterna ska fyllas i åt dig och tills de är hämtade och ifyllda.
För att du ska kunna ångra ditt köp eller byta de varor du har köpt och för att vi ska följa tvingande konsumentlagstiftning.
 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Information om köpet, t.ex. orderbekräftelsen och betalningsmetod.
Vid utövande av ångerrätt eller byte sparas också den information som du angett vid utövande av din ångerrätt eller ditt byte.
Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte genomföra ditt köp och agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig och för att vi ska följa konsumenträttslig lagstiftning.
Om du utövar ångerrätt eller byter en vara behandlar vi dina uppgifter tills vi tagit beslut om ångerrätt/byte samt genomfört eventuellt byte eller återbetalning.
För att kunna hantera eventuella klagomål eller anspråk gentemot oss, t.ex. vid reklamationsärenden.

  • Namn
  • Postadress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Information om ditt köp samt information från vår kommunikation med dig i samband med ditt anspråk (t.ex. tidpunkt för köpet och varför du vill reklamera)
Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska agera i enlighet med konsumenträttslig lagstiftning samt görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss vid ett eventuellt rättsligt anspråk.
Uppgifterna behandlas så länge processen avseende anspråket pågår.
Om vi nekar ett anspråk sparar vi alltid information om det i ett år för det fall att du skulle välja att få din talan prövad av Allmänna reklamationsnämnden.
För att driva in utebliven betalning.
 • Kontaktuppfiter
 • Orderinformation
 • Personnummer vid kreditköp
Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte genomföra ditt köp.
Behandlingen är nödvändig för avtalets fullgörande.
Uppgifterna sparas fram tills du har fullgjort din betalning.
För att följa bokföringslagstiftning.
Historik om gjorda betalningar, transaktioner etc. som utgör bokföringsmaterial.
Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte genomföra ditt köp och följa bokföringslagstiftningen.
Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.
Uppgifterna behandlas i sju år i enlighet med bokföringslagen.
För att kunna identifiera avvikande köpbeteenden och förhindra missbruk av våra tjänster.
 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Betalningsmetod
 • Retur- och orderhistorik
 
Behandlingen görs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna identifiera avvikande köpbeteenden i syfte att förhindra missbruk av våra tjänster.
Uppgifterna behandlas från det att du gör en beställning och upp till tre (3) år framåt.När du har valt att ha ett konto hos Fyndtema
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
För dig som har valt att ha ett konto hos oss behandlar vi dina uppgifter i syfte att aktivera, administrera och tillhandahålla ditt konto samt informera dig om vi uppdaterar våra villkor och vår integritetspolicy.
 • Namn
 • Användarnamn
 • Lösenord
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Födelseår (Valfritt)
Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte tillhandahålla ditt konto och informera dig om villkor och vår integritetspolicy.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, om du valt att ha ett konto.
Uppgifterna behandlas från att du väljer att skapa ditt konto och tills du ändrar informationen eller väljer att avsluta ditt konto. Om ditt konto varit inaktivt i 24 månader så slutar vi behandla dina uppgifter i detta syfte. Med inaktivt menar vi att du inte har gjort något köp kopplat till ditt konto eller på annat sätt visat intresse för ditt konto, t.ex. loggat in på ditt konto. Om du kontaktar oss och ber oss behålla kontot så behåller vi det (tills ytterligare 24 månaders inaktivitet).
För att ge dig en smidig köpupplevelse fyller vi i de uppgifter som behövs för att genomföra ditt köp. På så sätt slipper du fylla i samma uppgifter nästa gång du handlar hos oss.
 • Namn
 • Användarnamn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postnummer
 • Uppgifter om din betalningshistorik och ditt betalningssätt
Behandlingen görs med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att underlätta för dig som har valt att skapa ett konto hos oss.
Uppgifterna behandlas så länge du har kvar ditt konto.
För att du ska kunna se dina aktiva och tidigare ordrar.
 • Orderhistorik, t.ex. vad du beställt
 • Information om dig som kund, t.ex. ditt namn
Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte visa dina aktiva och tidigare ordrar.
Behandlingen är nödvändig för att administrera ditt konto i enlighet med villkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig.
Uppgifterna behandlas från det att du beställer dina varor och 36 månader framöver – därefter anonymiseras köphistoriken.
För att spara ditt personnummer om du valt att lämna detta och fylla i det åt dig när du vill betala ditt köp med kredit.
 • Personnummer
Du måste lämna ditt personnummer till oss om du vill kunna betala ditt köp på kredit.
Behandlingen är nödvändig för att administrera ditt konto i enlighet med villkoren och därigenom för att fullgöra vårt avtal med dig. Behandlingen av ditt personnummer motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig som betalningsansvarig.
Uppgiften behandlas så länge du har kvar ditt konto.
För att erbjuda funktion för favoritmarkeringar
Uppgift om favoritmarkering kopplas till ditt konto.
Behandlingen görs med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att spara dina favoritmarkeringar.
Favoritmarkeringar sparas tills vidare.

 

För att kommunicera med dig och ge dig information och erbjudanden anpassade för dig
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
För att skicka marknadsföring och nyhetsbrev via e-post och sms.
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Samtycke som du har lämnat till oss.
I 24 månader efter att du lämnat ditt samtycke. Vid ett nytt köp förlängs samtycket 18 månader.
För att göra postala utskick till dig som har handlat hos oss.
 • Namn
 • Postadress
En intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att skicka marknadsföring till dig som är kund hos oss.
I maximalt 36 månader efter att du har gjort ditt köp.
Om du har gjort ett köp eller har ett konto hos oss:
För att anpassa innehållet i våra marknadsförings-utskick baserat på vad du har visat intresse för eller vad vi tror intresserar dig.
Vilka produkter som du har tittat på samt vad du har lagt i varukorgen. Segmentering utifrån t.ex köphistorik, ålder och adress kan även ske.
Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna ge dig anpassad information och anpassade erbjudanden.
Uppgifterna behandlas från att du gjort ett köp eller skapat ett konto och 36 månader framåt.
Om du har gjort ett köp hos oss:
Skicka information om din varukorg via e-post om du lämnar vår webbplats utan att fullgöra köpet.
Information som du tidigare har lämnat till oss i samband med försäljning, så som namn, e-postadress och information om vilka varor du har lagt i din kundkorg på vår hemsida.
Det samtycke till marknadsföring som du har lämnat till oss.
Uppgifterna behandlas från det att du lämnar din e-postadress till oss och sex dagar framåt.
Om du har gjort ett köp hos oss:
För att skicka marknadsundersökningar.
 • Namn
 • E-postadress
Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna skicka marknadsundersökningar till dig.
Uppgifterna behandlas under processen som krävs för att skicka marknadsundersökningen till dig. Detta gör vi som längst 36 månader efter du gjort ett köp.
Om du använder vår hemsida:
För att visa dig relevant marknadsföring och för att följa upp sådan marknadsföring när du besöker andra hemsidor eller sociala medier.*
Vi använder bland annat Googles marknadsföringsverktyg Google Ads och från marknadsföringstjänster som tillhör Facebook och Bing (Microsoft).Dessutom använder vi bl.a. följande leverantörer: Criteo och Hotjar.
 • Krypterad IP-adress som vi på Fyndtema inte kan koppla samman med just dig
 • E-postadress
 • Geografisk plats
Därefter ser du sökresultat och reklambanners baserat på:
 • Analys av hur du använder vår hemsida
 • Information som marknadsföringstjänsterna har om dig sedan tidigare, t.ex. från vilken hemsida du hittade oss
Ditt samtycke
Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna ge dig anpassad marknadsföring som är relevant för dig baserat på den information vi har om dig, t.ex. baserat på det som du har visat intresse för på vår hemsida.
Uppgifterna behandlas under den tid marknadsföringen i de digitala kanalerna pågår och maximalt 38 månader.
Om du använder vår hemsida: För att visa dig relevanta produkter och personligt innehåll sparar vi köp- och browsinghistorik.
 • Samlar in anonym data om användarens navigering och interaktion på webbplatsen
Ditt samtycke
Vi inhämtar ditt samtycke för att kunna ge dig ett personifierat innehåll.
TriggerBee under en (1) dag och av Algonomy ett (1) år
Om du har avregistrerat dig från vår marknadsföring:
Lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig.
 • E-postadress
Om vi inte behandlar din e-postadress kan vi inte avregistrera dig från nyhetsbrev.
Rättslig förpliktelse
Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.
Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” i 36 månader.För att administrera tävlingar
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
För att administrera och anordna tävlingar.
 • Användarnamn på plattformen där tävlingen sker
 • Ditt bidrag i tävlingen
Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att behandla ditt bidrag i tävlingen.
Tills tävlingen är avslutad alternativt tills du själv tar bort kommentarerna och/eller kommunikationen från sociala medier.
För att administrera vinster i våra tävlingar.
 • namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kontakta dig som vinnare och ge dig vinsten.
Tills vinsten är utdelad.För att kunna marknadsföra våra produkter i sociala kanaler och på vår hemsida
För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?
Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för detta syfte?
För att kunna marknadsföra våra produkter på vår hemsida och i sociala medier kan vi använda bilder som du har publicerat på sociala medier.
 • Namn / Profilnamn
 • Foto
Ditt samtycke
Vi inhämtar ditt samtycke innan vi publicerar bilder.
Om vi har ett samarbete är den lagliga grunden vårt berättigade intresse att fullgöra vårt samarbetsavtal.
 
Tills vidare alternativet tills du ber oss ta bort bilderna

 

* Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att visa dig de erbjudanden som vi tror passar dig bäst och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa eller skicka relevanta erbjudanden och marknadsföring för just dig. Utan denna profilering hade du istället fått se erbjudanden som inte är relevant för dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända ovan där dina rättigheter förklaras.

Hur har vi gjort vår intresseavvägning när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse?

För vissa ändamål behandlar Fyndtema dina personuppgifter med vårt berättigade intresse som laglig grund för behandlingen. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning genom vilken vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade.

Prisskydd

Prisskydd arbetar för att samla alla nätets bästa fynd på ett och samma ställe. Allt du ser hos oss på Prisskydd finns i vårt lager i Sverige, och du slipper därför både långa leveranstider och tråkiga extrakostnader.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Payment with Apple Pay Payment with Google Pay Payment with Visa Payment with Mastercard

© 2024 Prisskydd